Publicaties en bibliografie van Prof. dr. Koen Koch

 

De publicaties van Koen Koch zijn gecategoriseerd en zoekbaar gemaakt door John Löwenhardt. In de onderstaande database kunt u boeken, tijdschriften, interviews vinden die door Koen Koch zijn geschreven of waaraan hij heeft meegewerkt. U kunt een zoekterm opgeven of u kunt klikken op "titel", "uitgever" etc. Als u op een record klikt, dan volgt de uitgebreidere beschrijving met links naar (online) bronnen.

Een kleine geschiedenis van de grote oorlog (1914-1918)

Bindwijze:
Paperback
Omvang:
320 p.
ISBN:
9789026321573
Prijs:
€ 24.95
Status:
Verschenen
Datum:
Juni 2010

Klik voor een vergroting 

De Eerste Wereldoorlog wordt terecht omschreven als de Urkatastrophe van de twintigste eeuw. De oorlog toonde hoe zeer de Europese staten zich hadden ontwikkeld tot suïcidale oorlogsmachines. Vier jaar lang lieten zij elkaar in het smalle niemandsland tussen de loopgraven letterlijk doodbloeden. Miljoenen soldaten sneuvelden.

Was het uitbreken van deze oorlog onvermijdelijk? Waarom ontstond er een patstelling op het slagveld die vier jaar zou duren? Waarom konden de politici de oorlog niet door een compromisvrede beëindigen? Niet alleen het militaire verloop komt aan de orde, Koen Koch gaat ook uitvoerig in op de politieke achtergronden en de sociale, culturele en literaire aspecten van de Grote Oorlog.

Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog is een fascinerend boek over een van de bloedigste periodes uit de geschiedenis van de mens: van de moordaanslag op de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand op 28 juni 1914 tot de wapenstilstand op 11 november 1918.

‘Met afstand het helderste overzichtswerk in het Nederlands taalgebied.’ –Groene Amsterdammer

‘Wie het relaas van Koen Koch leest wordt aan een hardere realiteit herinnert, aan een sinistere vertoning in een abattoir.’ – vijf sterren in De Volkskrant

‘Koen Kochs geschiedenis van WO I is niet klein, maar is door de meesterlijke afwisseling van oorlog, politiek en ooggetuigenverslagen geen bladzijde te lang.’ – NRC Handelsblad

‘Kochs hart ligt bij de soldaten. Niemand schrijft zo aangrijpend over hun leven, lijden en sterven zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen als Koen Koch.’ – Guus Luijters, Parool

De derde slag bij Ieper. 1917

Bindwijze:
Paperback
Omvang:
224 p.
ISBN:
9789026320781
Prijs:
€ 22.95
Status:
Verschenen
Datum:
Juni 2007

Klik voor een vergroting

Voor de geallieerden was 1917 het zwartste jaar in de Eerste Wereldoorlog. De Russische Revolutie betekende het einde van de Russische deelname aan de oorlog, onder de Franse soldaten waren muiterijen uitgebroken en de Duitse onderzeebootoorlog dreigde de geallieerde bevoorrading lam te leggen. In deze benarde omstandigheden ondernam het Britse leger een even spectaculair als rampzalig offensief.

Deze Derde Slag bij Ieper geldt, met de slagen van de Somme en Verdun, als een van de beruchtste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. Koen Koch gaat in op de politieke en militaire gebeurtenissen en staat stil bij het lot van de soldaten die door de oorlogsmachine werden vermalen. Daartoe gebruikt hij de persoonlijke getuigenissen van schijvers als Jünger, Blunden, Gurney, Ledwidge, Vaughan en Chapman. Ten slotte neemt Koch de lezer mee op een reis door het gebied rond Ieper en laat hem de slag als het ware in het landschap meebeleven. Het boek is geïllustreerd met foto’s en voorzien van verhelderende kaarten.

‘Dit is het meest waarachtige boek dat ooit over de derde slag van Ieper is geschreven. […] Alle lof voor Koen Koch.’ – Martin Ros

‘Koch kent de geschiedschrijving, neemt beredeneerde standpunten in en hanteert de pen bekwaam’ – Nederlands Dagblad

‘Een informatief boek over een van de meest controversiële Britse offensieven. Het zijn hartverscheurende, indringende en verbijsterende getuigenissen van een onbegrijpelijke militaire catastrofe. Begrijpen doen we het nog steeds nauwelijks, ondanks dit uitstekende boek.’ – Noordhollands Dagblad

‘Een boek als dat van Koch is niet met geroffel van tamboeren geschreven. Het maakt de oorlog tastbaar. Het verzamelt getuigenissen; het laat niet alleen mensen aan het woord, maar laat ook het oorlogsdecor zien.’ – de Volkskrant

In dit boek beschrijft Koch minutieus de manœuvres van de strijdende partijen, hij blinkt daarbij uit in zijn menselijkheid en deze verhalen schuiven hem langzaam in de richting van de Lyn Macdonald van de Lage Landen.’ – NRC Handelsblad

‘Koch gaat in op de militaire en politieke gebeurtenissen en heeft oog voor de ‘gewone’ soldaat’. – Parool

‘Koch schreef een informatief boek met veel aandacht aan de militaire besluitvorming, waarbij hij uit dagboeken put en zo hartverscheurende, indringende en verbijsterende getuigenissen beschrijft.’ – Noordhollands Dagblad

De Slag van de Somme.1916

Bindwijze:
Gebonden
Omvang:
p.
ISBN:
9789026322006
Prijs:
€ 19.95
Status:
Verschenen
Datum:
Augustus 2008

Klik voor een vergroting 

Op 1 juli 1916 begon The Big Push – de gezamenlijke poging van de Britse en Franse legers om aan het Noord-Franse front bij de rivier de Somme een beslissende doorbraak te forceren in de vastgelopen stellingenoorlog. Het plan liep uit op een fiasco, waarbij op die eerste dag alleen al aan Britse zijde 60.000 slachtoffers vielen. De Somme werd, samen met Verdun, het symbool voor de zinloze slachting die de Eerste Wereldoorlog heet.

Koen Koch schetst het verloop van de slag, beschrijft de hoofdrolspelers en maakt duidelijk hoe tot op de dag van vandaag de discussie woedt over de militaire en politieke betekenis van de slag. In een slothoofdstuk neemt hij de lezer mee op reis naar Noord-Frankrijk, en laat hij zien wat er in het huidige landschap is terug te vinden van de verschrikkingen van weleer. Het boek is geïllustreerd met foto's en verhelderende kaartjes.

‘Een boek als dat van Koch is niet met geroffel van tamboeren geschreven. Het maakt de oorlog tastbaar. Het verzamelt getuigenissen; het laat niet alleen mensen aan het woord, maar laat ook het oorlogsdecor zien.’ – de Volkskrant

In modder geboren. (bespreking van The Cambridge Companion to the Literature of the First World War, ed. by Vinc
m

Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog, samen met Wim van de Hulst, voorwoord Piet Chielens

Anthos, Amsterdam, 2004, ISBN 90-414-0936-X, p. 252

Klik voor een vergroting

De Groote Oorlog van Hew Strachan (bespreking van H. Strachan, The First World War. A New Illustrated History, plus de Nederlandse vertaling)

In: Trouw, 1 mei, 2004, p. 39

m

Toen de mens zijn onschuld verloor. De Eerste Wereldoorlog.

In: De Groene Amsterdammer, jaargang 127, nr. 21, 24 mei 2003, p. 22-27

m

Siegfried Sassoon en het mysterie van de Eerste Wereldoorlog

In: Groniek. Historisch Tijdschrift, 153, jaargang 34, september 2001, p. 533-547

[ook als lezing voor de VIFF, Ieper, 5 oktober 2003)

m

De Vredesprijs van de Stad Ieper (plus vertaling in Engels, Frans, Duits)

In Flanders Fields Museum, Ieper, 2002, p. 60

m

De bloemen op het slagveld (bespreking Tom Lanoye, Niemands Land. Gedichten uit de Groote Oorlog, Prometheus)

In: Trouw, 16 september 2002, p. 11

m

Waarom lieten ze zich doelloos afslachten? (bespreking John Keegan, De Eerste Wereldoorlog, Balans Amsterdam; vertaling van The First World War, 1998)

In: Trouw, 7 april, 2001, p. 54)

m

Nederland en de Eerste Wereldoorlog. Of het geluk van de onverdiende voorspoed.

In: Andre W.M. Gerrits en Jaap H. de Wilde (red.), Aan het slagveld ontsnapt. Over oorlogen die niet plaatsvonden, Walburg Pers, p. 95-115, 2000

m

De pijnlijke vragen van de Eerste Wereldoorlog.

In: Socialisme en Democratie, november 1998, p. 479-486

m

Een zorgeloos optimisme werd de modder ingezogen (bespreking van het nieuwe In Flanders Fields Museum, Ieper)

In: Trouw, 15 augustus, 1998, p. 25

m

Het begin van de barbarij

In: de Volkskrant, 22 juni. 1996, p. 7

m

De verloren onschuld

In: Haagse Post, 1 augustus, 1987, p. 15-18

m  

Rubriek “En toen…”, Trouw

 

Het foutje van de chauffeur had grote gevolgen (Princip), 29 juni, 2000

Verstopte Franse wegen, 11 september, 2000

Kwamen er kerstpakketten in de loopgraven, 18 december, 2000

Zei sergeant Kunze ´Hände hoch´, 26 februari, 2001

Wilde Wilhelmina oorlog met de geallieerden, 19 maart, 2001

Renden de soldaten achter een voetbal aan, 2 juli, 2001

Werd Francis Ledwidge de lucht ingeblazen, 30 juli, 2001

 

Columns Volkskrant, Trouw (niet volledig)

 

Oorlog is voetbal                               de Volkskrant, 15 juni, 1996

De juiste cijfers                                  Trouw, 7 november, 1998

Een volle agenda, een leeg hoofd      Trouw, 14 november, 1998

Dan breekt de menselijke controle    Trouw, 6 november, 1999