Standaardreis Slagvelden Eerste Wereldoorlog

EEN REIS LANGS DE FRONTLIJN VAN DE EERSTE WERELDOORLOG:

VAN IEPER NAAR VERDUN

Programma

Deze reis, ontworpen, georganiseerd en begeleid door Prof. K. Koch, biedt een eerste kennismaking met een aantal van de belangrijkste site van het Westelijk Front. Tijdens de reis verzorgt prof. Koch toelichtingen, geïllustreerd door beeld- en geluidopnamen (muziek, documentaires, films) in de bus en op de verschillende sites. De reis omvat bezoeken aan loopgraven, slagvelden, monumenten, begraafplaatsen en musea. Tot het programma behoren soms wat inspannende wandelingen over het slagveld. Van de deelnemers wordt verwacht dat dit geen problemen oplevert.

De reis begint in de Vlaamse Westhoek, met bijzondere aandacht voor de Ieper Salient (de gasaanval van 1915, de derde slag van Ieper van 1917) en het IJzerfront (Diksmuide). In Frankrijk besteden we vooral aandacht aan de slag van de Somme en de slag van Verdun (1916).


Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Dag 1: Ieper: The Menin Road

* 8.00 Vertrek Leiden

* Hill 62, Sanctuary Wood

* Museum 'In Flanders Fields', Ieper

* The Menin Gate Ceremony, Ieper (Last post ceremony 20.00 uur)

* Hotel in Ieper

 

Loopgraven,  Hill 62 - KLIK VOOR EEN VERGROTING

Dag 2: Van Ieper naar het Zuiden

* 8.30 Vertrek Hotel

* Essex Farm Cemetery ('In Flanders Fields', John McCrae)

* Diksmuide, IJzertoren (museum and panorama van het slagveld)

* Diksmuide, Dodengang (loopgravensysteem aan de IJzer)

* Vladslo, Langemarck, Tyne Cot Cemetery (Duitse en Britse oorlogsbegraafplaatsen)

* Carrefour des Roses/Francis Ledwidge

* Isle of Ireland peace Park (Irish Roundtower, Mesen)

* Indian War Memorial – Neuve Chapelle

* Hotel in Arras

IJzertoren, Diksmuide - KLIK VOOR EEN VERGROTING

Dodengang - KLIK VOOR EEN VERGROTING

Vladslo, "het treurend ouderpaar"van Käthe Kollwitz

Dag 3: The Battle of the Somme

* 8.30 Vertrek Hotel

* Serre, Sheffield Memorial Park , Serre Road Cemetery nr. 2

* Beaumont Hamel, New Foundland Memorial Park

* Thiepval Memorial

* La Boisselle, La Grande Mine

* Historial de la Grande Guerre, Péronne

* Hotel in Verdun en gezamenlijk slotdiner

British Memorial for the Missing of the Somme, Thiepval - KLIK VOOR EEN VERGROTING

Beaumont Hamel, New Foundland Memorial Park - KLIK VOOR EEN VERGROTING

La Grande Mine - KLIK VOOR EEN VERGROTING

Het graf van Captain Nevill - KLIK VOOR EEN VERGROTING

Dag 4: De Slag van Verdun

* 8.30 Vertrek Hotel

* Memorial de Verdun

* Fort Douaumont

* Ossuaire de  Douaumont

* Terugreis naar Utrecht/Amsterdam

 

Fort Douamont - KLIK VOOR EEN VERGROTING

 

 

HOME