2019 NIEUW: Doorzoek de bibliografie van Koen Koch

Klik hier om naar de database te gaan waarin de boeken, artikelen, columns en enkele interviews zijn opgenomen.

In Memoriam: Koen Koch

In Memoriam

 

Koen Koch

30 juni 1945 – 21 januari 2012

Condoleance Koen Koch

Sinds november 1998 organiseerde prof. dr. Koen Koch studiereizen langs de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog. Aanvankelijk vormden deze reizen een aanvulling op de collegecyclus “De Eerste Wereldoorlog en het aanzien van de twintigste eeuw”, die prof. Koch verzorgde aan de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. Maar al snel namen ook vele niet-studenten aan deze reizen deel. In de loop der tijd hebben meer dan vijftienhonderd personen aan deze reizen deelgenomen

Zijn academische loopbaan voerde Koen Koch na een studie algemene politieke en sociale wetenschappen (Universiteit van Amsterdam) langs diverse instellingen. Hij startte zijn academische loopbaan aan de Universiteit van Amsterdam en ging daarna naar Utrecht en Rotterdam. In 1989 werd hij aangesteld aan wat tegenwoordig heet het Instituut voor Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. Hij bezette vanaf 1994 de Jean Monnet Chair in Political and Administrative Studies of European Integration. In 1999 werd hij benoemd als bijzonder hoogleraar ‘Internationale betrekkingen, met bijzondere aandacht voor veranderings- en integratieprocessen in Europa’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Koen schreef columns in onder meer de Volkskrant, Trouw, HP/De Tijd en Vrij Nederland.

In zijn werk hield Koen zich voornamelijk bezig met vraagstukken van staatsvorming, kernbewapening en buitenlands beleid, nationalisme en nationale minderheden. En met de Eerste Wereldoorlog, waarover hij verscheidene studies publiceerde, het meest recent  Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog (1914-1918) (Amsterdam, 2010). Als onderdeel van zijn onderwijs maakte Koen met studenten studiereizen naar de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Hij was een inspirerende docent. In de slotwoorden van zijn oratie typeerde Koen zich als “een ouderwetse sociaal-democratische onderwijzer die gelooft dat mensen beter worden door te leren. Het is misschien een geloof tegen beter weten in, maar ik blijf volhouden, waarvoor mijn verontschuldigingen.” Hij heeft dat gelukkig lang volgehouden, en verontschuldigingen zijn nimmer nodig geweest.

Begin september 2010 werd bij Koen een zeer ernstige ziekte geconstateerd.Hij omarmde het leven zolang hij kon.

 

Condoleances kunt u achterlaten op:

 

Condoleance Koen Koch

 

HOME